Ống hút đen P6

Giảm giá!

Giá :
Giá KM : 30.000

Giá: 30k

Ống hút đen phi 6
KL: 0.5KG
SX: Việt Nam

Ống hút đen phi 6

Ống hút đen phi 6

KL: 0.5KG
SX: Việt Nam

Dụng cụ pha chế